Privacy Policy (Dutch)

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die Peter-Pen biedt.
Respect voor de privacy van onze cliënten en opdrachtgevers ziet Peter-Pen als een maatschappelijke en professionele plicht.

Voor administratieve en belastingtechnische zaken heeft Peter-Pen (minimale) persoonsgegevens nodig.
Hierin volgt Peter-Pen de AVG, de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens.
‘Persoonsgegevens’ zijn alle gegevens die een mens identificeren als individu.

Gegevens die hier onder vallen zijn:

  • Naam
  • Adres
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Bankrekeningnummer
  • Etc.

Omgang persoonsgegevens

Voor het opstellen van offertes en facturen hebben wij persoonsgegevens nodig.
Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de specifieke doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn.
Peter-Pen verkoopt geen gegevens door aan derden, noch geeft zij deze weg tegen wederdiensten.
Aan Peter-Pen verstrekte gegevens blijven intern.

Bij samenwerking of doorverwijzen naar collega’s of sectorgenoten vraagt Peter-Pen toestemming voor het doorsturen van de benodigde gegevens aan deze derden. Peter-Pen bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht van kracht is die Peter-Pen noodzaakt de gegevens langer te bewaren.

Adresgegevens van offertes en facturen worden niet opgenomen in een externe database.
Facturen en offertes worden onder de wettelijke termijn van 7 jaar elektronisch bewaard.
De gegevens worden zo optimaal mogelijk beveiligd tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal.
De gegevens worden bewaard in een Apple omgeving met passwords op hard- en software, met actuele virus- en malwarebescherming.
Ze worden dagelijks gesynchroniseerd naar de beveiligde omgeving van Apple iCloud.

AVG geeft de cliënt en opdrachtgever het recht om deze gegevens in te zien, aan te passen, te blokkeren of te laten verwijderen binnen de regels van Nederlandse wetgeving.

Bij opmerkingen/vragen over deze privacyverklaring of eigen gegevens kunt u contact opnemen met Peter-Pen via info@peter-pen.nl

Opgesteld op 1 januari 2022.

Schuiven naar boven